สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 453  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,914   ราย เสียชีวิต 116   ราย  รักษาหาย 9,515 ราย กำลังรักษา 6,283  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+217  ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,408 ราย เสียชีวิต 59  ราย  รักษาหาย 6,878 ราย กำลังรักษา 5,471 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+442  ผู้ป่วยสะสม 11,304  ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 6,561 ราย กำลังรักษา 4,723 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+369 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,445 ราย  เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 8,270 ราย กำลังรักษา 2,136  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+271  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,530  ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 6,108 ราย กำลังรักษา 3,394   ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+244  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,728 ราย เสียชีวิต 77 ราย  รักษาหาย 8,159 ราย กำลังรักษา 736  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+151 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,278 ราย เสียชีวิต 56 ราย  รักษาหาย 6,463  ราย กำลังรักษา 1,759 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+103  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,845  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 5,658 ราย กำลังรักษา 2,172  ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+120  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,062  ราย เสียชีวิต 57  ราย  รักษาหาย 4,409 ราย กำลังรักษา 2,596 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+272 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,970  ราย  เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 2,447 ราย กำลังรักษา 4,488 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+111 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,122 ราย เสียชีวิต 31 ราย  รักษาหาย 4,197  ราย กำลังรักษา 1,894  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+104  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,544  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,291 ราย  กำลังรักษา 2,234  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+78 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,109 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,966 ราย  กำลังรักษา 1,128 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+47  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,830  ราย เสียชีวิต 20   ราย  รักษาหาย 2,240 ราย  กำลังรักษา1,570  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+45  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,718 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 1,849 ราย กำลังรักษา 859  ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,289 ราย เสียชีวิต 9 ราย รักษาหาย 1,322 ราย  กำลังรักษา 958  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+40 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,275 ราย เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 1,453ราย  กำลังรักษา 807  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+74  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,996  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 679 ราย  กำลังรักษา 1,300  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+17  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,675  ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,243  ราย กำลังรักษา 428  ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+55  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,475 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 947 ราย  กำลังรักษา 525  ราย

แสดงความคิดเห็น