หรูเริ่ด!!เทอร์มินอลใหม่ ‘สนามบินขอนแก่น’คืบหน้า 81.21% เตรียมเปิดใช้เร็วๆนี้

เฟซบุ๊ค Khon Kaen Airport : ท่าอากาศยานขอนแก่น รายงาน ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 81.26% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดประมูลพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์อาคารใหม่
สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้วงเงินในการก่อสร้างประมาณ 2,004 ล้านบาท ก่อสร้างบนเนื้อที่ 1,130 ไร่ โดยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร(ตร.ม.) ส่วนงานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 44,500 ตร.ม. จากเดิม 16,500 ตร.ม.
ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานขอนแก่น จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ขณะที่อาคารจอดรถหลังใหม่ และการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม จะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 1,160 คัน
แสดงความคิดเห็น