ศรีสะเกษสุดยอด!! ส่งทีมแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ ไปปฏิบัติหน้าที่ รพ.บุษราคัม นนทบุรี

ศรีสะเกษสุดยอด!! ส่งทีมแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ ไปปฏิบัติหน้าที่ รพ.บุษราคัม นนทบุรี

ระธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้กำลังใจ และร่วมส่งทีมแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นตัวแทนของชาวศรีสะเกษในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 8 คน และพนักงานขับรถ 3 คน ดังนี้

1.นายคเชนทร์ ชนะชัย เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลบึงบูรพ์

2.นางสาววัลยา สุนทรา เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง

3.นางสาวอโณทัย วิยะกาญจนา เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่

4.นายภาคภูมิ สายหยุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คูชอด อ.เมืองศรีสะเกษ

5.นายสุภัทรวิทย์ จันทร์สอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โนนงาม อ.น้ำเกลี้ยง

6.นายทวี ศิลรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.โคกเพชร อำเภอขุขันธ์

7.นางธัญกรณ์ เสนรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองบัวดง อำเภอศิลาลาด

8.นางสาวภานุชนาถ เติมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.เมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์

9.นายทศพล สิงห์สาย พนักงานขับรถยนต์

10.นายสุเมธ รัตนสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์

11.นายชนาธิป คำหอม พนักงานขับรถยนต์

ทั้งนี้ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และญาติพี่น้องเข้าร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้

 

แสดงความคิดเห็น