ขนส่งศรีสะเกษยกระดับ!! ตรวจเข้มผู้เดินทางรถโดยสารเข้า-ออกทุกคัน หวั่นนำเชื้อเชื้อโควิด-19 เข้าสู่พื้นที่

ขนส่งศรีสะเกษยกระดับ!! ตรวจเข้มผู้เดินทางรถโดยสารเข้า-ออกทุกคัน หวั่นนำเชื้อเชื้อโควิด-19 เข้าสู่พื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ  การ์ดไม่ตก ตรวจเข้มผู้เดินทางรถโดยสารเข้า-ออกทุกคัน กันโควิดที่แพร่ไม่หยุด คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และรถโดยมสารระหว่างจังหวัดเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ ในการทำความสะอาดมือ และตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน หวั่นนำเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข้าสู่พื้นที่ ล่าสุดเพิ่มอีก 300 ราย ยอดสะสม 10,746 ราย

นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และรถโดยสารระหว่างจังหวัดเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ) และร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์) ในการคัดกรองผู้โดยสาร ทำความสะอาดมือ และตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ไม่พบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ผลการดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ดังนี้

1.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 117 คน จากรถ 26 เที่ยว ตรวจผู้โดยสารขาออกจำนวน 138 คน จากรถ 26 เที่ยว

2.สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ ตรวจผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 32 คน จากรถ 9 เที่ยว ตรวจสอบผู้ โดยสารขาออกจำนวน 39 คนจากรถ 9 เที่ยว

3.จัดให้ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ และผู้บริการลงทะเบียนเข้า(check-in)เมื่อขึ้นรถ และลงทะเบียนออก(check-out)เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง

4.ผู้ตรวจการและเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ดังนี้

– พนักงานขับรถ ผู้บริการและผู้โดยสารทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย

– มีจุดบริการล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับผู้โดยสารก่อนขึ้นรถ

– ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการทำความสะอาดผิวสัมผัสภายในรถ เช่นมือจับประตูรถและประตูห้องน้ำ มือจับราวบันไดรถ และเบาะนั่งทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

5.ตรวจสอบเที่ยวรถหมวด 2 และรถหมวด 3 เส้นทางอุบลฯ -เชียงใหม่, อุบลฯ-ระยอง,อุบลฯ-หัวหิน, อุบลฯ-พัทยาและอุบลฯ-ภูเก็ต พบว่าไม่มีเที่ยวรถให้บริการในเส้นทางดังกล่าวแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น