สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 21 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 454  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,368   ราย เสียชีวิต 118   ราย  รักษาหาย 9,967 ราย กำลังรักษา 6,283  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+246  ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,654 ราย เสียชีวิต 59  ราย  รักษาหาย 7,163ราย กำลังรักษา 5,432 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+359  ผู้ป่วยสะสม 11,663  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 7,207 ราย กำลังรักษา 4,433 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+300 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,745 ราย  เสียชีวิต 40 ราย  รักษาหาย 8,562 ราย กำลังรักษา 2,143  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+346 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,876  ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 6,361 ราย กำลังรักษา 3,487  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+284 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,012 ราย เสียชีวิต 79 ราย  รักษาหาย 8,499 ราย กำลังรักษา 3,056  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+124 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,402 ราย เสียชีวิต 59 ราย  รักษาหาย 6,645  ราย กำลังรักษา 1,698 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+141  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,986 ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 5,864 ราย กำลังรักษา 2,107  ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+169 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,231 ราย เสียชีวิต 58  ราย  รักษาหาย 4,486 ราย กำลังรักษา 2,687 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+141 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,111  ราย  เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 2,645 ราย กำลังรักษา 4,431 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+111 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,233 ราย เสียชีวิต 34 ราย  รักษาหาย 4,353  ราย กำลังรักษา 1,846  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+68  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,615  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,986 ราย  กำลังรักษา 1,610  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,171 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 3,080 ราย  กำลังรักษา 1,128 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+85  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,915  ราย เสียชีวิต 22   ราย  รักษาหาย 2,326 ราย  กำลังรักษา1,567  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+45  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,821 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 2,012 ราย กำลังรักษา 874 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+45 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,334 ราย เสียชีวิต 9 ราย รักษาหาย 1,545 ราย  กำลังรักษา 780  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,308 ราย เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 1,495ราย  กำลังรักษา 798  ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน ผู้ป่วยสะสม 1,996  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 679 ราย  กำลังรักษา 1,300  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+14  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,689  ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,317 ราย กำลังรักษา 368 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,484 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 979 ราย  กำลังรักษา 502 ราย

แสดงความคิดเห็น