อุบลฯสุดยอด!! นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 ให้ผู้พิการและด้อยโอกาส

อุบลฯสุดยอด!! นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 ให้ผู้พิการและด้อยโอกาส

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ภาคสนาม ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแบบเชิงรุก ให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางสติปัญญา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้พิการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพราะผู้พิการบางส่วนไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์ OTOP เซ็นเตอร์อบจ.อุบลราชธานีได้ และผู้พิการถือเป็นกลุ่มกลุ่มเป้าหมายหลักอีกกลุ่มที่เสี่ยง ซึ่งต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อบจ.อุบลราชธานี จึงลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการเข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น