ขอนแก่นลุย!! เดินหน้าฉีดวัคซีนทุกวันให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 19.17% หรือ 250,000 คน

ขอนแก่นลุย!! เดินหน้าฉีดวัคซีนทุกวันให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 19.17% หรือ 250,000 คน

ที่หน่วยบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 รพ.ขอนแก่น จุดบริการเทศบาลเมืองศิลา ยังคงมีประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ศิลา,สำราญ และ ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสรรเข็มที่ 1 ชิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเร่งด่วนคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
โดยทีมแพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.ขอนแก่น,รพ.สต.โนนม่วง,รพ.สต.หนองกุง,รพ.สต.โกทา ,หน่วยทหารเสนารักษ์ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์ และ รพ.สต.ในเขต ต.สำราญ และ ต.โนนท่อน และเทศบาลเมืองศิลา คอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการให้บริการวัคซีนตามลำดับขั้นตอนและคุมเข้มตามาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด
สำหรับหน่วยบริการวัคซีน รพ.ขอนแก่น จุดบริการเทศบาลเมืองศิลา รับผิดชอบการให้บริการวัคซีนป้องกันคิด-19 ในเขต ต.ศิลา,สำราญ และ ต.โนนท่อน ซึ่งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันนำกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่รับจัดสรรอย่างต่อเนื่อง คือเข็ม 1 ชิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า โดยกำหนดการฉีดวันละ 1,000 คนตามเป้าหมายที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่นในการเร่งกระจายวัคซีนลงทุกพื้นที่ตามแผนการจัดสรรวัคซีนและแนวทางการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ให้เร็วที่สุด ซึ่งจุดฉีดวัคซีนจุดนี้ จะให้บริการเข็มที่ 1 ชิโนแวครอบแรกวันนี้เป็นวันสุดท้าย และจะเข้าสู่การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า ตามที่ รพ.ขอนแก่น กำหนด
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้คนขอนแก่นได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วรวม 240,753 คน ยอดรวมถึงวันที่ 19 ก.ย. คิดเป็นร้อยละ 19.17 จากจำนวนเป้าหมายทั้งจังหวัดคือร้อยละ 70 หรือ 1,256,172 คน ดังนั้นตามเป้าหมายเดิมคือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ร้อยละ 70 ภายในวันที่ 30 ก.ย.นั้น ขณะนี้เป็นไปตามเป้าหมายตามการได้รับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลที่ส่งมาให้กับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
แสดงความคิดเห็น