สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 292  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,660  ราย เสียชีวิต 119   ราย  รักษาหาย 10,432 ราย กำลังรักษา 6,109 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+200 ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,854 ราย เสียชีวิต 62  ราย  รักษาหาย 7,867 ราย กำลังรักษา 4,925 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+277  ผู้ป่วยสะสม 11,940  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 7,641 ราย กำลังรักษา 4,276 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+320 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,065 ราย  เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 8,814 ราย กำลังรักษา 2,210  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+328 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,204 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 6,576 ราย กำลังรักษา 3,600  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+239  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,251 ราย เสียชีวิต 81 ราย  รักษาหาย 8,810 ราย กำลังรักษา2,888  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+124 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,526 ราย เสียชีวิต 61 ราย  รักษาหาย 6,873  ราย กำลังรักษา 1,592 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+64  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,050 ราย เสียชีวิต 18 ราย  รักษาหาย 5,987 ราย กำลังรักษา 2,047 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+110 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,341 ราย เสียชีวิต 59  ราย  รักษาหาย 4,548 ราย กำลังรักษา 2,687 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+140 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,251  ราย  เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 2,674 ราย กำลังรักษา 4,542 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+114 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,347 ราย เสียชีวิต 34 ราย  รักษาหาย 4,463 ราย กำลังรักษา 1,850  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+62  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,677  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 4,140 ราย  กำลังรักษา 1,518  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,196 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,174 ราย  กำลังรักษา 1,006 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+48  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,963 ราย เสียชีวิต 23  ราย  รักษาหาย 2,364 ราย  กำลังรักษา1,576  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+75  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,896 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 2,012 ราย กำลังรักษา 874 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+69 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,403 ราย เสียชีวิต 9 ราย รักษาหาย 1,586 ราย  กำลังรักษา 808 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+35 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,343 ราย เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 1,577ราย  กำลังรักษา 751  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,023  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 687 ราย  กำลังรักษา 1,319  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+25  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,714 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,352 ราย กำลังรักษา 358 ราย

#บึงกาฬ  ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,484 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 979 ราย  กำลังรักษา 502 ราย

แสดงความคิดเห็น