เอามันคักๆ เทศบาลเมืองหนองคาย เร่งฉีดพ่นยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้ง 43 ชุมชน

เทศบาลเมืองหนองคาย เร่งป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก มีมาตรการในการออกรณรงค์โดยผ่านเครือข่ายของ อสม. พร้อมกันนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยุงลายตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทั้ง 43 ชุมชน

 

 

นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคไข้เลือดออกว่า ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นช่วงฤดูนี้เช่นเดียวกันที่เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่เกิดจากยุงลาย หากเกิดขึ้นแล้วก็จะไปเสริมความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูง

เทศบาลเมืองหนองคาย มีมาตรการในการออกรณรงค์โดยผ่านเครือข่ายของ อสม. พร้อมกันนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยุงลายตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทั้ง 43 ชุมชน รวมไปวัดและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และได้ออกรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันลดที่อยู่ของยุงลายและกำจัดยุงลาย เพื่อไม่ให้มีการระบาดของไข้เลือดออก ควบคู่ไปกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี อสม. และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นหลักในการออกรณรงค์

 

 

ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนั้น นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยว่า หลังจากที่มีช่วงหนึ่งที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและจังหวัดหนองคาย ได้มีการจัดทำโรงพยาบาลสนามหนองคาย 3 รองรับ ทำให้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ทั้งผู้ป่วยสีเหลือง สีแดง ส่วนที่เป็นสีเขียวนั้น หลังจากผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้ว มีการให้ยารักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็สามารถกลับได้ จึงถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มชะลอตัว แม้ว่าตัวเลขของผู้ป่วยจะมาก แต่ผู้เสียชีวิตน้อยลงและผู้ที่กลับบ้านมากขึ้น ตนเชื่อมั่นว่าในอนาคต ที่ทางจังหวัดหนองคายมุ่งเน้นที่จะฉีดวัคซีนให้มากขึ้น พยายามแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ซึ่งหากการฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อีกไม่นานสถานการณ์ต่างๆ ก็จะค่อยๆ ดีขึ้น

สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามนั้น ผู้ที่ป่วยเริ่มแรกสีเขียว จะให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามหนองคาย 3 ที่มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก ถึง 320 เตียง ทำให้ลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนโรงพยาบาลสนามหนองคาย 1 และโรงพยาบาลสนามหนองคาย 2 ก็จะปรับให้เป็นสถานที่กักตัวและกักคอย ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลหนองคาย มีจำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองเพิ่มมากขึ้น ส่วนผู้ป่วยสีเขียวที่รักษาหายแล้วก็ทยอยกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ตนจึงมีความมั่นใจว่าจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการมาถูกทางแล้ว

แสดงความคิดเห็น