มุกดาหารเข้ม!! นำรถออกตรวจเชิงรุกพนักงานห้างและประชาชน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ 4 ราย

จังหวัดมุกดาหาร นำรถออกตรวจเชิงรุกพนักงานห้างและประชาชน ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคมนี้ หลังตรวจพบมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย โดยมีเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง 1,500 คน

จ.มุกดาหาร นำรถพระราชทานชีวนิรภัย ตรวจเชิงรุกพนักงานห้างสรรพสินค้าและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคมนี้ หลังตรวจพบมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย โดยมีเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง 1,500 คน พร้อมขอให้ผู้ที่ไปในสถานที่ดังกล่าว ในช่วงวันที่ 8-20 สิงหาคมได้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมี อาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ถ่ายเหลว หรืออื่น ๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ( รพ.สต.) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด – 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19) หลายจังหวัดขณะนี้ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ยังพบมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จากการรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 25 ราย เป็นการติดเชื้อมาจากพื้นที่นอกจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กระบี่ และหนองบัวลำภู รวมจำนวน 21 ราย และติดเชื้อ ภายในจังหวัด 4 ราย โดยแยกอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 3 ราย และที่อำเภอนิคมคำสร้อย 1 ราย

นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 4 รายนี้เอง ทำให้ทีมสอบสวนควบคุมโรคกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยทีมโรงพยาบาลมุกดาหาร,เทศบาลเมืองมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และรถพระราชทานชีวนิรภัย จากเขตสุขภาพที่ 10 ได้กำหนดตรวจเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งพนักงานห้างสรรพสินค้า โรบินสัน บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส โฮมโปร รวมถึงประชาชนที่เดินทางไปในสถานที่ดังกล่าว และประชาชน ตลาดเทศบาล 1 ชุมชนศรีปทุม รวมกลุ่มเป้าหมายประมาณ 1,500 คน ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม นี้  เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเป็นวงกว้างต่อไป

โดยวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคมเวลา 13.00 น. ณ ตลาดเทศบาล 1 เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายแม่ค้า ผู้มารับบริการจำนวน 200 คน  วันอังคารที่ 24 สิงหาคมเวลา 13:00 น ชุมชนศรีปทุมเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วย ประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน

วันพุธที่ 25 สิงหาคมเวลา 8:00 น ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์มุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายพนักงาน ผู้มารับบริการจำนวน 600 คน เวลา 14:00 น ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขามุกดาหาร กลุ่มเป้าหมาย พนักงานผู้มารับบริการจำนวน 248 คน วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคมเวลา 08:00 น ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขามุกดาหาร กลุ่มเป้าหมาย พนักงานผู้มารับบริการจำนวน 200 คน เวลา 13:00 น ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสและโฮมโปร สาขามุกดาหาร กลุ่มเป้าหมาย พนักงานผู้มารับบริการจำนวน 300 คน

พร้อมกับขอให้ผู้ที่ไปในสถานที่ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8-20 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมี อาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ถ่ายเหลว หรืออื่น ๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ( รพ.สต.) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด – 19

แสดงความคิดเห็น