สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 401  ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,061  ราย เสียชีวิต 119   ราย  รักษาหาย 10,800 ราย กำลังรักษา 6,142 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+206 ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,060 ราย เสียชีวิต 65  ราย  รักษาหาย 8,209 ราย กำลังรักษา 4,786 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+222  ผู้ป่วยสะสม 12,162  ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 7,988 ราย กำลังรักษา 4,147 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+201 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,266 ราย  เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 9,106 ราย กำลังรักษา 2,119  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+264 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,468 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 6,776 ราย กำลังรักษา 3,664  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+274  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,525 ราย เสียชีวิต 84 ราย  รักษาหาย 9,128 ราย กำลังรักษา2,697  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,589 ราย เสียชีวิต 63 ราย  รักษาหาย 7,086  ราย กำลังรักษา 1,438 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+52  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,102ราย เสียชีวิต 18 ราย  รักษาหาย 6,113 ราย กำลังรักษา 1,973 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+82 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,423 ราย เสียชีวิต 59  ราย  รักษาหาย 4,634 ราย กำลังรักษา 2,730 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+106 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,357  ราย  เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 2,726 ราย กำลังรักษา 4,592 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+60 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,407 ราย เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 4,549 ราย กำลังรักษา 1,823  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+75  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,752 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 4,393 ราย  กำลังรักษา 1,340  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+33ราย ผู้ป่วยสะสม 4,229 ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 3,276 ราย  กำลังรักษา 936  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+60 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,023 ราย เสียชีวิต 23  ราย  รักษาหาย 2,449 ราย  กำลังรักษา1,551 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+66  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,962 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 2,199 ราย กำลังรักษา 751 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,429 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 1,627 ราย  กำลังรักษา 792 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+37 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,380 ราย เสียชีวิต 16 ราย รักษาหาย 1,595ราย  กำลังรักษา 769  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+40 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,063  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 687 ราย  กำลังรักษา 1,357  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,726 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,381 ราย กำลังรักษา 341ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,535 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,071ราย  กำลังรักษา 460 ราย

แสดงความคิดเห็น