อุดรฯ เตรียมพร้อม! อบจ.ประชุมร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหา ป้องกันเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม

จากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา เหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

 

 

     วันที่ 24 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา เหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อบจ.อุดรธานี
การประชุมในครั้งนี้

 

 

      สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564 ว่าประเทศไทยเริ่มต้นเข้าฤดูฝน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2564 ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 

 

ประชุมหารือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

 

 

แสดงความคิดเห็น