สุดปัง!! สถานีรถไฟขอนแก่น ชุมชนเหล่านาดี 12 แปลงโฉมตู้นายสถานีเป็นที่กักตัว เปิดกว้างรองรับกลุ่มเสี่ยงริมทางรถไฟ

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น แปลงโฉมตู้ทำงานนายสถานีรถไฟ ชุมชนเหล่านาดี 12 เปิดศูนย์กักตัวเฝ้าระวัง พร้อมเปิดกว้างรองรับกลุ่มเสี่ยงชุมชนริมทางรถไฟ หลังพบมีประชาชนเข้าพื้นที่จำนวนมาก อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อวันละไม่ต่ำกว่า 200 คน


สถานีรถไฟขอนแก่นชั่วคราว ในชุมชนเหล่านาดี 12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และประชาชนในชุมชนเหล่านาดี 12 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์กักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 โดยใช้ห้องทำงานเดิมของนายสถานีรถไฟ และห้องเก็บพัสดุ ปรับเป็นห้องพักกักตัว ของคนในชุมชนและคนทั่วไป ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

 

            นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงที่บริเวณสถานีรถไฟชั่วคราวเดิมแห่งนี้ เริ่มต้นมาจากประธานชุมชนเหล่านาดี 12 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำครัวกลาง ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่และดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อมาทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดพื้นที่พักคอยและพักพิงสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสถานีรถไฟขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และปรับใช้ตู้ที่เป็นห้องทำงานของนายสถานี และห้องเก็บพัสดุต่างๆ ให้เป็นพื้นที่พัก กักตัว โดย 1 ตู้จะพักได้ 2 เตียง รวมทั้งหมด 7 ห้อง พักได้ 14 คน ซึ่งเฉพาะชุมชนเหล่านาดี 12 มีประชากร ประมาณ 350 คน นอกจากนี้สถานีรถไฟชั่วคราวแห่งนี้ มีห้องน้ำชาย หญิงแยกอยู่แล้วเพียงแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งได้รีบความร่วมมือจากทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , ประธานชุมชน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,และศูนย์แพทย์วัดหนองแวงในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฯแห่งนี้ขึ้นมา

            “สำหรับสถานที่พักแห่งนี้เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะในพื้นที่ ส่วนใหญ่ทางประธานชุมชนจะมีเครือข่ายเป็นชุมชนริมทางรถไฟซึ่งพี่น้องประชาชนเกือบทั้งหมดถ้ามีกลุ่มเสี่ยงขึ้นมาแล้วกักตัวในบ้านก็คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงเอามาที่นี่ อย่างน้อยเพื่อรองรับพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟได้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 กว่าชุมชน”

 

แสดงความคิดเห็น