สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 376  ราย  ผู้ป่วยสะสม 17,437  ราย เสียชีวิต 121   ราย  รักษาหาย 11,424 ราย กำลังรักษา 5,892 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+190 ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,250 ราย เสียชีวิต 67  ราย  รักษาหาย 8,666 ราย กำลังรักษา 4,517 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+277  ผู้ป่วยสะสม 12,439  ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 8,431 ราย กำลังรักษา3,981 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+223 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,489 ราย  เสียชีวิต 42 ราย  รักษาหาย 9,335 ราย กำลังรักษา 2,112  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+377 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,845 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 6,988 ราย กำลังรักษา 3,829  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+187  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,712 ราย เสียชีวิต 86 ราย  รักษาหาย 9,472 ราย กำลังรักษา2,529  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+49 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,793 ราย เสียชีวิต 65 ราย  รักษาหาย 7,308 ราย กำลังรักษา 1,420 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+115  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,217 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 6,242 ราย กำลังรักษา 1,957ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+95 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,518 ราย เสียชีวิต 60  ราย  รักษาหาย 4,830 ราย กำลังรักษา 2,628 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+115 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,472  ราย  เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 2,799 ราย กำลังรักษา 4,634ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+100 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,507 ราย เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 4,735 ราย กำลังรักษา 1,737  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+67  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,819 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 4,475 ราย  กำลังรักษา 1,325  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+67 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,296 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,403 ราย  กำลังรักษา 874  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+45  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,068 ราย เสียชีวิต 24  ราย  รักษาหาย 2,571ราย  กำลังรักษา1,473 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+69  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,031 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 2,199 ราย กำลังรักษา 819ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,444  ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 1,658 ราย  กำลังรักษา 776 ราย

#อำนาจเจริญ ยังไม่รายงาน ผู้ป่วยสะสม 2,380 ราย เสียชีวิต 16 ราย รักษาหาย 1,595ราย  กำลังรักษา 769  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,106  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 959 ราย  กำลังรักษา 1,128 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,742 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,416 ราย กำลังรักษา 322 ราย

#บึงกาฬ  ยังไม่รายงาน ผู้ป่วยสะสม 1,535 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,071ราย  กำลังรักษา 460 ราย

 

แสดงความคิดเห็น