จัดมาเลย!! ทน.อุดรฯ หารือร่วมคกก.โรคติดต่อ ขออนุมัติจัดหาวัคซีน Sinopharm

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี หารือเรื่องการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm และการเปิดสถานศึกษา

 

 

      วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เพื่อขออนุมัติจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm เพิ่มเติมของเทศบาลนครอุดรธานี และการหารือถึงการเปิดสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
     โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมประชุม

 

นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 8,525 ราย การติดเชื้อในคลัสเตอร์แคมป์คนงาน คลัสเตอร์ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี และการดำเนินงานของจังหวัด การพิจารณาขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine (LQ) และ Community Isolation (CI) ที่ ค่ายลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (LQ) ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (LQ) และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี ในเขตอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (CI) เพิ่มเติมต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น