Online นานไปแล้ว! เอกชนอุดรฯชี้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา เร่งแก้ปัญหา ควรเรียน”On Site”

จังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชนหวั่นการเรียนออนไลน์ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการเข้าสังคม เร่งดันให้เปิดเรียน ” ON Site ” ในโรงเรียน ต้นเดือนกันยายนนี้ 

 

 

ภาคเอกชน เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อ เปิดเรียนในชั้นเรียนเดือนกันยายนนี้ โดยเสนอให้เปิดเรียนกลุ่มเด็กโตก่อน ที่ประชุมยังไม่สรุป ขอประเมินสถานการณ์อีกครั้ง รับความเห็นพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งต่อไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 23/2564 มี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมระดมความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ” ON Site” หลังจากห้ามเรียนในสถานศึกษามานาน และมติคณะกรรมการโรคติดต่อมีผลไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ โดยไม่มีวาระในการพิจารณา ตัวแทนผู้ประสานกับศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า ในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงในระดับต่าง ๆ ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติ ว่าจะเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้เมื่อใด จึงไม่มีพื้นที่ใดจะเปิดการเรียนการสอน ในส่วนของคณาจารย์ในพื้นที่อุดรธานี ได้มีการหารือกันอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้วยเพราะการเรียนแบบออนไลน์ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และกระทบไปสู่เรื่องสังคม คุณภาพการเรียนการสอนลดลง มีผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเด็ก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกทักษะที่ออนไลน์ทำไม่ได้

 

 

นอกจากนี้ยังได้นำตัวเลขการประชุมวิชาการมาสะท้อนปัญหาสังคม พบมีการเสพยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นสูงขึ้น และพบการตั้งครรภ์ไม่พร้อมมากขึ้น ภาคเอกชน เสนอแนวคิดว่า น่าจะเปิดการเรียนการสอน “เด็กโต” ก่อน โดยเฉพาะกลุ่มสายอาชีพ และพาณิชยกรรม ระดับ ปวส.ขึ้นไป ให้นักเรียนฝึกทักษะได้มากขึ้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไป นักเรียน-นักศึกษา จะมีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ อีกทั้งจะได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ไปพร้อมกัน และยังไม่เห็นด้วยที่จะให้เด็กเล็ก ออกมาเรียนในสถานศึกษาช่วงนี้ พร้อมขอให้จังหวัดทบทวนการฉีดวัคซีนให้ “ครู” หลังจากที่ได้ฉีดไปแล้วเกือบ 50 % และไม่ได้ฉีดต่อ เพื่อเข้ากรอบการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงก่อน ซึ่งก็ได้รับคำชี้แจงจากรับผิดชอบ “มิสเตอร์วัคซีน” ว่า แผนการฉีดวัคซีนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินไปตามแผนคือพร้อมฉีด แต่ที่ผ่านมาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้มาฉีดตามที่มีการนัดหมาย ประกอบกับปัจจุบันวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อย จึงไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ลงทะเบียน และกลุ่มเป้าหมาย “อุดรธานี ยืนยันฉีดวัคซีนได้วันละ 10,000 คน แต่วัคซีนที่ได้รับมากระปิดกระปอย ”

 

 

     นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอให้ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พื้นที่อุดรธานีสามารถเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ แต่จะต้องผ่านความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมสนับสนุนให้เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยจะเข้าไปช่วยเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการประเมิน

 

 

     นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวสรุปว่า เป็นข้อมูลแนวคิดเบื้องต้น ที่ยังมีไม่สรุป แต่ละฝ่ายก็มีความเห็นต่างกันออกไป แต่ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อ จะต้องคำนึงถึงเรื่อง “โรคระบาด” ไม่ให้แพร่กระจายออกไป วันนี้ยังไม่มีมติ จะประเมินสถานการณ์และพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น