ชาวบ้านยิ้ม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำนาจเจริญ ร่วมจัดโครงการ ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมให้บริการประชาชนในโครงการ ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายธวัชชัย นาราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ นางสาวอุทัยวรรณ เพ็งธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ฯ และนักศึกษาฝึกงาน สำนักงาน ร่วมออกหน่วยบริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ เดือนสิงหาคม 2564 โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน

กิจกรรมมีการจัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลเสนางคนิคม ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และเปิดโครงการฯ  ณ โรงเรียนบ้านนาสะอาด ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ เรื่อง โครงการพระราชดำริฝนหลวง เกษตรพันธสัญญา กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร และได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการจากสำนักงานฯ อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) บริการให้คำปรึกษาปัญหาในการไถ่ถอนที่ดินคืน และแนะนำขั้นตอนการประสานขอรับบริการฝนหลวง ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับบริการจากสำนักงานฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น