ศรีสะเกษคักขนาด!!ลาดยางถนน ‘สายไทยสะเทือน’ เสร็จแล้วหนุนขนส่ง-ท่องเที่ยวอีสานใต้

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนนสายไทยสะเทือน จ.ศรีสะเกษ เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมการขนส่งและสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงถนนด้วยวิธี Recycling ถนนสายไทยสะเทือน ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่, ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามแผนงานพัฒนาเส้นทางคมนาคมอารยธรรมอีสานใต้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท รวมระยะทางดำเนินการ 7.341 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทในอนาคต เป็นเส้นทางที่เชื่อมจากอำเภอปรางค์กู่ ถึง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปยังจังหวัดสุรินทร์และกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมของจังหวัดอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น