สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 25 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 600 ราย  ผู้ป่วยสะสม 18,037 ราย เสียชีวิต 123  ราย  รักษาหาย 12,115 ราย กำลังรักษา 5,799ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+215 ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,465 ราย เสียชีวิต 71  ราย  รักษาหาย 9,361 ราย กำลังรักษา 4,033 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+219  ผู้ป่วยสะสม 12,658 ราย เสียชีวิต 31 ราย  รักษาหาย 8,910 ราย กำลังรักษา3,717 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+149 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,368 ราย  เสียชีวิต 42 ราย  รักษาหาย 9,662 ราย กำลังรักษา 1,934  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+222 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,067 ราย เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 7,185 ราย กำลังรักษา 3,854 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+230  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,942 ราย เสียชีวิต 87 ราย  รักษาหาย 9,855 ราย กำลังรักษา 2,324  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+116 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,909 ราย เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 7,511 ราย กำลังรักษา 1,327 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+95  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,312 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 6,422 ราย กำลังรักษา 1,892 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+105 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,623 ราย เสียชีวิต 62  ราย  รักษาหาย 4,914 ราย กำลังรักษา 2,647 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+103 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,575 ราย  เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 2,942 ราย กำลังรักษา 4,594 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+68 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,575 ราย เสียชีวิต 35 ราย  รักษาหาย 4,848 ราย กำลังรักษา 1,692  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+83  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,902 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 4,612 ราย  กำลังรักษา 1,271  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+60 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,365 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,487 ราย  กำลังรักษา 850  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+94  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,162 ราย เสียชีวิต 26  ราย  รักษาหาย 2,667 ราย  กำลังรักษา1,469 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+61  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,092 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 2,333 ราย กำลังรักษา 745 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,468 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 1,683 ราย  กำลังรักษา 775 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,972 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 1,799ราย  กำลังรักษา 651  ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน ผู้ป่วยสะสม 2,106  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 959 ราย  กำลังรักษา 1,128 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,764 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,462 ราย กำลังรักษา 298 ราย

#บึงกาฬ  ยังไม่รายงาน ผู้ป่วยสะสม 1,535 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,071ราย  กำลังรักษา 460 ราย

 

แสดงความคิดเห็น