บุรีรัมย์ใจดี!! มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.บุรีรัมย์ ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดบุรีรัมย์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้(26 ส.ค. 64) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ จาก”กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด-19″ ให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโอกาสประชุมประจำเดือนกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายแพทย์นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับมอบ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด-19”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ คณะกรรมการกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด-19” ได้มีมติให้จัดซื้อ “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดละ เครื่อง เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เห็นสมควร นำไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แสดงความคิดเห็น