สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 26  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 412 ราย  ผู้ป่วยสะสม 18,449  ราย เสียชีวิต 127 ราย  รักษาหาย 12,722  ราย กำลังรักษา 5,600 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+166 ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,631 ราย เสียชีวิต 72  ราย  รักษาหาย 9,789 ราย กำลังรักษา 3,770 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+286  ผู้ป่วยสะสม 12,944 ราย เสียชีวิต 32 ราย  รักษาหาย 9,324ราย กำลังรักษา3,588 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+216 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,854  ราย  เสียชีวิต 44  ราย  รักษาหาย 9,890  ราย กำลังรักษา 1,920  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+147 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,214  ราย เสียชีวิต 32  ราย  รักษาหาย 7,398  ราย กำลังรักษา 3,784  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+149  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,091ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 10,090 ราย กำลังรักษา 2,255 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+106 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,015 ราย เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 7,689 ราย กำลังรักษา 1,255 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+65  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,377 ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 6,422 ราย กำลังรักษา 1,892 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,743 ราย เสียชีวิต 63 ราย  รักษาหาย 4,973 ราย กำลังรักษา 2,707 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+114 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,690 ราย  เสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 3,494 ราย กำลังรักษา 4,157 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+72 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,647 ราย เสียชีวิต 36 ราย  รักษาหาย 5,039 ราย กำลังรักษา 1,692  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+46  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,948 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 4,635 ราย  กำลังรักษา 1,293  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+46 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,402 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,535 ราย  กำลังรักษา 848  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+24  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,186 ราย เสียชีวิต 26  ราย  รักษาหาย 2,777 ราย  กำลังรักษา1,383 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+36  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,128 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 2,439 ราย กำลังรักษา 675 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+28 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,496 ราย เสียชีวิต 11 ราย รักษาหาย 1,817ราย  กำลังรักษา 668 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 3002 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 1,831ราย  กำลังรักษา 658  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+29 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,168  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 1240 ราย  กำลังรักษา 909 ราย

 

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,787 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,502 ราย กำลังรักษา 281 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+38  ผู้ป่วยสะสม 1,578 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 1,1174 ราย  กำลังรักษา 397 ราย

 

แสดงความคิดเห็น