เตือนภัยร้าย! ไข้เลือดออก โรคที่มากับฝน ระวังให้ดีมียุงลายเป็นพาหะ

กรมควบคุมโรค ออกเตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก เป็นภัยร้ายในช่วงฤดูฝน

 

 

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคที่มากับฤดูฝน ที่ต้องระวังคือ โรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -11 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วย 5,815 ราย มากที่สุดในภาคกลาง รองลงมา คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก ชุมพร เชียงรายและระนอง สำหรับกลุ่มอายุที่พบป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 5-14 ปี ส่วนผู้เสียชีวิต มีรายงานทั้งสิ้น 6 ราย อยู่ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี และ 65 ปีขึ้นไป โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตในเด็กคือ มีโรคอ้วน ส่วนในผู้สูงอายุคือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง

 

 

อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนผู้ป่วยปีนี้จะน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงร้อยละ 88 แต่คาดว่าจะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง ขอประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายและสังเกตอาการป่วยคนในบ้าน หากมีไข้สูงลอยเกิน 2 วัน เช็ดตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดลง ขอให้คิดว่าอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไว้ก่อน ให้รีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ในผู้ป่วยไข้เลือดออกคือ การใช้ยาลดไข้ ควรใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพรินและไอบูโพรเฟ่น อย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้มีเลือดออกในอวัยวะภายในง่ายขึ้น ทำให้อาการป่วยรุนแรง

แสดงความคิดเห็น