สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 450 ราย  ผู้ป่วยสะสม 18,899 ราย เสียชีวิต 129  ราย  รักษาหาย 13,225 ราย กำลังรักษา 5,545 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+161 ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,792 ราย เสียชีวิต 76 ราย  รักษาหาย 10,116 ราย กำลังรักษา 3,600 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+187 ผู้ป่วยสะสม 12,845 ราย เสียชีวิต 34 ราย  รักษาหาย 9,730 ราย กำลังรักษา3,367 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+154 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,008 ราย  เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย 10,144 ราย กำลังรักษา 1,818  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+215 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,465 ราย เสียชีวิต 37 ราย  รักษาหาย 7,582 ราย กำลังรักษา 3,846 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+108 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,199 ราย เสียชีวิต 89 ราย  รักษาหาย 10,297 ราย กำลังรักษา 2,165 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+60 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,075 ราย เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 7,883 ราย กำลังรักษา 1,121 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+67 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,444 ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 6,747 ราย กำลังรักษา 1,697 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+102 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,845 ราย เสียชีวิต 63 ราย  รักษาหาย 5,069 ราย กำลังรักษา 2,713 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+99 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,789 ราย  เสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 3,617 ราย กำลังรักษา 4,133 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,704 ราย เสียชีวิต 38 ราย  รักษาหาย 5,196 ราย กำลังรักษา 1,470  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+59  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,007 ราย เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 4,734 ราย  กำลังรักษา 1,252  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,428 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,595 ราย  กำลังรักษา 814  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+42  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,228 ราย เสียชีวิต 28  ราย  รักษาหาย 2,829 ราย  กำลังรักษา1,371 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+76  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,204 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 2,439 ราย กำลังรักษา 751 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+24 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,520 ราย เสียชีวิต 12 ราย รักษาหาย 1,887 ราย  กำลังรักษา 621 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+44 ราย ผู้ป่วยสะสม 2551 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 1,888ราย  กำลังรักษา 645  ราย

#หนองคาย  ติดเชื้อเพิ่ม+27 ผู้ป่วยสะสม 2,195  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 1,241 ราย  กำลังรักษา 935 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,798 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,532 ราย กำลังรักษา 262 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+13 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,623 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 1,245 ราย   กำลังรักษา 371 ราย

 

แสดงความคิดเห็น