สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2564

#โคราช ติดเชื้อเพิ่ม+ 355 ราย ผู้ป่วยสะสม 19,254 ราย เสียชีวิต 131 ราย  รักษาหาย 13,697 ราย กำลังรักษา 5,426 ราย

#อุบลราชธานี ติดเชื้อเพิ่ม+142 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,934 ราย เสียชีวิต 80 ราย รักษาหาย 10,523 ราย กำลังรักษา 3,331 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+140 ผู้ป่วยสะสม 12,798 ราย เสียชีวิต 34 ราย รักษาหาย 10,095ราย กำลังรักษา 2,594 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+179 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,187 ราย เสียชีวิต 47 ราย รักษาหาย 10,354 ราย กำลังรักษา 1,786 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+248 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,925 ราย เสียชีวิต 39 ราย รักษาหาย 8,057 ราย กำลังรักษา 3,829 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+139 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,338 ราย เสียชีวิต 89 ราย รักษาหาย 10,615 ราย กำลังรักษา 1,972 ราย

#อุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม+161 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,236 ราย เสียชีวิต 71 ราย รักษาหาย 8,041 ราย กำลังรักษา 1,124 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+73 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,517 ราย เสียชีวิต 23 ราย รักษาหาย 6,965 ราย กำลังรักษา 1,551 ราย

#ชัยภูมิ ติดเชื้อเพิ่ม+79 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,924 ราย เสียชีวิต 65 ราย รักษาหาย 5,216 ราย กำลังรักษา 2,643 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+94 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,883 ราย  เสียชีวิต 40 ราย รักษาหาย 3,656 ราย กำลังรักษา 4,187 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+75 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,779 ราย เสียชีวิต 38 ราย  รักษาหาย 5,335 ราย กำลังรักษา 1,406  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+44  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,051 ราย เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 4,820 ราย  กำลังรักษา 1,210  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,451 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 3,674 ราย  กำลังรักษา 757  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+20  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,248 ราย เสียชีวิต 31  ราย  รักษาหาย 2,898 ราย  กำลังรักษา1,319 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+34  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,238 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,575 ราย กำลังรักษา 648 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,542 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,923 ราย  กำลังรักษา 605 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+31 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,582 ราย เสียชีวิต 18 ราย รักษาหาย 1,929ราย  กำลังรักษา 635 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,195  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 1,241ราย  กำลังรักษา 935 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,809 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,580 ราย กำลังรักษา 255 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+13 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,623 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 1,245ราย  กำลังรักษา 371 ราย

 

แสดงความคิดเห็น