สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 29 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  15  ราย  

พระยืน  3 ราย

หนองเรือ  1 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

สีชมพู 4 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

น้ำพอง  3 ราย

กระนวน 12 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 6  ราย

บ้านไผ่ 13 ราย

แวงน้อย 11 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 3  ราย

หนองสองห้อง 4 ราย เชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย

ภูเวียง 16 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

โนนศิลา 1  ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

แสดงความคิดเห็น