สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 237 ราย  ผู้ป่วยสะสม 19,491 ราย เสียชีวิต 133  ราย  รักษาหาย 13,981 ราย กำลังรักษา 5,377 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+178 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,112 ราย เสียชีวิต 80  ราย  รักษาหาย 11,092 ราย กำลังรักษา 2,940 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+181   ผู้ป่วยสะสม 12,839 ราย เสียชีวิต 36 ราย  รักษาหาย 10,527ราย กำลังรักษา 2,889 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+118 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,305 ราย  เสียชีวิต 48ราย  รักษาหาย 10,596 ราย กำลังรักษา 1,661  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+248ราย ผู้ป่วยสะสม 11,925 ราย เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 8,057 ราย กำลังรักษา 3,829 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+119  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,457 ราย เสียชีวิต 90 ราย  รักษาหาย 10,818 ราย กำลังรักษา 1,879 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+92 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,281 ราย เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 8.188 ราย กำลังรักษา 1,050 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,542 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 7,085 ราย กำลังรักษา 1,456 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+69 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,993 ราย เสียชีวิต 66 ราย  รักษาหาย 5,297 ราย กำลังรักษา 2,630 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+100 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,983 ราย  เสียชีวิต 41 ราย รักษาหาย 3,698 ราย กำลังรักษา 4,244 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+54 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,833 ราย เสียชีวิต 40 ราย  รักษาหาย 5,417 ราย กำลังรักษา 1,376  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+62  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,113 ราย เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 4,912 ราย  กำลังรักษา 1,180  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,489 ราย เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 3,764 ราย  กำลังรักษา 704  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+26  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,274 ราย เสียชีวิต 31  ราย  รักษาหาย 2,992 ราย  กำลังรักษา1,251 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+22  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,260 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,575 ราย กำลังรักษา 670 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,568 ราย เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 1,941 ราย  กำลังรักษา 612 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,599 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 1,980 ราย  กำลังรักษา 600  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,211  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 1,302ราย  กำลังรักษา 890 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,824 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,593 ราย กำลังรักษา 227 ราย

#บึงกาฬ +6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,641 ราย เสียชีวิต 8 ราย  รักษาหาย 1,296ราย  กำลังรักษา 337 ราย

 

แสดงความคิดเห็น