สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

โคราชพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 170 ราย รวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 19,661 ราย รักษาหายแล้ว 14,182 ราย รักษาอยู่ 5,346 ราย เสียชีวิตสะสม 133 ราย

 

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 30 สิงหาคม 2564  พบผู้ป่วยรายใหม่  รวม 170 รายรวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 19,661 ราย รักษาหายแล้ว 14,182 ราย รักษาอยู่ 5,346 ราย เสียชีวิตสะสม 133 ราย

 

รายละเอียดผู้ป่วย : ติดเชื้อนอกจังหวัด 49 ราย ,ติดเชื้อในจังหวัด  121 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ : 

อ.ปากช่อง 52 ราย

อ.ห้วยแถลง 21 ราย

อ.หนองบุญมาก 12 ราย

อ.ครบุรี 11 ราย

อ.คง 9 ราย

อ.เมือง 8 ราย

อ.ด่านขุนทด 8 ราย

อ.บัวใหญ่ 6 ราย

อ.สูงเนิน 6 ราย

อ.ชุมพวง 5 ราย

อ.ปักธงชัย 5 ราย

อ.จักราช 5 ราย

อ.พิมาย 4 ราย

อ.โชคชัย 4 ราย

อ.บ้านเหลื่อม 3 ราย

อ.ประทาย 2 ราย

อ.โนนสูง 2 ราย

อ.วังน้ำเขียว 2 ราย

อ.เมืองยาง 2 ราย

อ.ขามทะเลสอ 1 ราย

อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย

อ.สีดา 1 ราย

แสดงความคิดเห็น