สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 10,203 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว 42 ราย สะสม 5,820 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา ราย 89 สะสม 4,342 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 50 ราย

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 20 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 3 ราย
บ้านฝาง 1 ราย
พระยืน 1 ราย
ชุมแพ 42 ราย
สีชมพู 2 ราย
พล 7 ราย
แวงน้อย 2 ราย
ภูเวียง 4 ราย
ชนบท 1 ราย
ภูผาม่าน 3 ราย
ซำสูง 1 ราย
หนองนาคำ 1 ราย
เวียงเก่า 1 ราย

แสดงความคิดเห็น