สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 30  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 170  ราย  ผู้ป่วยสะสม 19,661 ราย เสียชีวิต 133  ราย  รักษาหาย 14,182ราย กำลังรักษา 5,346 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+114 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,226 ราย เสียชีวิต 80  ราย  รักษาหาย 11,299 ราย กำลังรักษา 2,847  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+ 66   ผู้ป่วยสะสม 12,905  ราย เสียชีวิต 36 ราย  รักษาหาย 10,899 ราย กำลังรักษา 2,583 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+101  ราย ผู้ป่วยสะสม 12,406  ราย  เสียชีวิต 52 ราย  รักษาหาย 10,765ราย กำลังรักษา 1,589  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+232 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,157  ราย เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 8,243 ราย กำลังรักษา 3,875  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+84  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,541 ราย เสียชีวิต 91 ราย  รักษาหาย 11,015 ราย กำลังรักษา 1,724 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,344 ราย เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 8.318 ราย กำลังรักษา 953 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+19 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,561 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 7,183 ราย กำลังรักษา 1,377 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,056 ราย เสียชีวิต 67 ราย  รักษาหาย 5,383 ราย กำลังรักษา 2,606 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+96 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,079 ราย  เสียชีวิต 41 ราย รักษาหาย 3,772 ราย กำลังรักษา 4,266 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+44 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,877 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 5,490 ราย กำลังรักษา 1,346  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+29  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,142 ราย เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 5,003 ราย  กำลังรักษา 1,118  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+29 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,518 ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 3,835 ราย  กำลังรักษา 661  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+46  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,320 ราย เสียชีวิต 32  ราย  รักษาหาย 3,059 ราย  กำลังรักษา 1,229 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+24  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,284 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 2,575 ราย กำลังรักษา 693 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,588 ราย เสียชีวิต 16 ราย รักษาหาย 2,078 ราย  กำลังรักษา 494 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,611 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,054 ราย  กำลังรักษา 538  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+29 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,250  ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 1,400 ราย  กำลังรักษา 831 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,833 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,615 ราย กำลังรักษา 214 ราย

#บึงกาฬ +6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,641 ราย เสียชีวิต 8 ราย  รักษาหาย 1,296ราย  กำลังรักษา 337 ราย

 

แสดงความคิดเห็น