แพทย์สาธาฯ เตือน ประชาชนอุบลฯ อย่าหลงเชื่อ ข่าววีไอพี.ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

นายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี เตือน ประชาชนอย่างหลงเชื่อ ข่าวบิดเบือน ให้ วีไอพี. ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

          นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการที่มีสื่อออนไลน์เผยแพร่ มีบุคคลนามสกุลเดียวกันกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 นั้น ขอชี้แจงว่า บุคคลที่นามสกุลเดียวกันกับตนมีจำนวนมาก และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019

 

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer) แต่ได้รับวัคซีน Sinopharm ตามโควตาของ อบจ.อุบลราชธานี แม้กระทั่งนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี  เอง ก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นอกจากนี้ ไม่มีนโยบายให้ใครใช้สิทธิพิเศษ หรือ VIP. ในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 การนำเสนอดังกล่าว ถือว่า เป็นข่าวบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

 

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติม ว่า ขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานี กำลังเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชน กลุ่มต่างๆให้ทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามเป้าหมายที่กำหนด

 

แสดงความคิดเห็น