เริ่ม 1 กันยายนนี้!! บขส.3 ขอนแก่น ลงมติเดินทางข้ามจังหวัดได้ เร่งเช็ครถหลังจอดแช่อยู่นาน ย้ำ!!คุมเข้มโควิด

ขนส่งขอนแก่น เร่งประสานผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะเตรียมพร้อมให้บริการผู้โดยสารอีกครั้ง สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้วันที่ 1 กันยายนนี้ เน้นตรวจความพร้อมของรถ พนักงานขับรถ ย้ำคุมเข้มป้องกันโควิด-19

messageImage_1630397963904.jpg

ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ในส่วนของการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดย บขส.เปิดให้เดินรถสาธารณะ 26 เส้นทางจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75% ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 เส้นทาง

messageImage_1630398047249.jpg

messageImage_1630397975393.jpg

นางผุสดี ศรีสกุลไทย ขนส่งจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 ได้งดการเดินรถจากพื้นที่สีแดงเข้ม คงเหลือไว้เฉพาะรถโดยสารระหว่างจังหวัดใกล้เคียงและระหว่างอำเภอภายในจังหวัดเท่านั้น ซึ่งทำให้มีรถโดยสารบริการลดลงจากเดิมร้อยละ 80 และจากการที่ ศบค.มีมาตรการให้มีการเดินรถเข้าออกจากพื้นที่สีแดงไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ได้ เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้ประสานไปยังผู้ประกอบการเดินรถให้เตรียมความพร้อมทั้งสภาพรถที่จอดมานานจากการงดเดินรถกว่า 6 เดือน อาจมีสภาพที่ยังไม่พร้อมใช้ รวมถึงพนักงานขับรถให้มีความพร้อมในการขับรถระยะทางไกล โดยขอให้เปิดบริการผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A หรือมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หากผู้โดยสารเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยมีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อบนรถโดยสารทุกคัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารด้วย

แสดงความคิดเห็น