ออนไลน์ต่อ! อุดรฯเลื่อนการเรียนในห้องออกไปอีก หลังพบยังเป็นเขตพื้นที่สีแดงอยู่

หลังจากมีการประชุมสนับสนุนการเรียนในห้อง (on site) แต่ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง จึงให้เลื่อนการเรียนการสอนในโรงเรียนออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี มีมติให้เลื่อนการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา (on site) ออกไป จนกว่าสถานการณ์ในจังหวัดจะดีขึ้น ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ยังคงให้พื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หากสถานศึกษาใดต้องการเปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียน สามารถเสนอหลักการและขออนุญาตผ่านคณะกรรมการพิจารณาของแต่ละอำเภอ
โดยในที่ประชุมฯ มี 2 สถานศึกษาที่ได้ขอเปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียน และมติที่ประชุมฯ อนุญาตให้โรงเรียนนานาชาติเปิดทำการเรียนได้ แต่ต้องเสนอหลักการเพิ่มเติมและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำเภอ ส่วนโรงเรียนสอนภาษาเกาหลียังไม่อนุญาตให้ทำการเปิดได้
แสดงความคิดเห็น