สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 31 ส.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 97 ราย
ติดเชื้อสะสม 9,441 ราย
รักษาหาย 8,456 ราย
กำลังรักษา 911 ราย
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 74 ราย

 

 

 

 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย สะสม 895 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 45 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 76 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 68 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 59 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย สะสม 89 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 38 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 28 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 28 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 24 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 40 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 27 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 42 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

 

แสดงความคิดเห็น