สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2564

โคราชพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 207 รายรวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 19,868 ราย รักษาหายแล้ว 14,826 ราย รักษาอยู่ 4,907 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 135 ราย

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 31 สิงหาคม 2564  พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 207 รายรวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 19,868 ราย รักษาหายแล้ว 14,826 ราย รักษาอยู่ 4,907 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 135 ราย

รายละเอียดผู้ป่วย : ติดเชื้อนอกจังหวัด 71 ราย ,ติดเชื้อในจังหวัด  136 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ : 

อ.ปากช่อง 45 ราย
อ.ปักธงชัย 33 ราย
อ.เมือง 16 ราย
อ.เสิงสาง 15 ราย
อ.โนนสูง 13 ราย
อ.ชุมพวง 10 ราย
อ.คง 9 ราย
อ.โชคชัย 9 ราย
อ.โนนแดง 7 ราย
อ.จักราช 6 ราย
อ.ประทาย 6 ราย
อ.สูงเนิน 5 ราย
อ.ด่านขุนทด 4 ราย
อ.บัวใหญ่ 4 ราย
อ.สีคิ้ว 4 ราย
อ.หนองบุญมาก 4 ราย
อ.โนนไทย 3 ราย
อ.ห้วยแถลง 3 ราย
อ.ขามสะแกแสง 2 ราย
อ.ลำมะเมนชัย 2 ราย
อ.เฉลิมพระเกียรติ 2 ราย
อ.แก้งสนามนาง 1 ราย
อ.ครบุรี 1 ราย
อ.บัวลาย 1 ราย
อ.พิมาย 1 ราย
อ.วังน้ำเขียว 1 ราย
แสดงความคิดเห็น