สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 31  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 207  ราย  ผู้ป่วยสะสม 19,868 ราย เสียชีวิต 135  ราย  รักษาหาย 14,826ราย กำลังรักษา 4,907 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+86 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,312 ราย เสียชีวิต 82  ราย  รักษาหาย 11,457 ราย กำลังรักษา 2,773  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+ 100   ผู้ป่วยสะสม 13,005  ราย เสียชีวิต 36 ราย  รักษาหาย 11,121 ราย กำลังรักษา 2,461 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+103  ราย ผู้ป่วยสะสม 12,509  ราย  เสียชีวิต 52 ราย  รักษาหาย 10,939ราย กำลังรักษา 1,518 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+228 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,385 ราย เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 8,421 ราย กำลังรักษา 3,325  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+89  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,630 ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 11,239 ราย กำลังรักษา 1,582 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+97 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,441 ราย เสียชีวิต 74 ราย  รักษาหาย 8.456 ราย กำลังรักษา 911 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+70 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,631 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 7,319 ราย กำลังรักษา 1,311 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+50 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,106 ราย เสียชีวิต 68 ราย  รักษาหาย 5,472 ราย กำลังรักษา 2,566 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+120 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,213 ราย  เสียชีวิต 44 ราย รักษาหาย 3,874 ราย กำลังรักษา 4,298 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,915 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 5,608 ราย กำลังรักษา 1,266  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+87  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,229 ราย เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 5,143 ราย  กำลังรักษา 1,065  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,532 ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 3,909 ราย  กำลังรักษา 601  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+46  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,366 ราย เสียชีวิต 32  ราย  รักษาหาย 3,126 ราย  กำลังรักษา 1,208 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+26  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,310 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 2,673 ราย กำลังรักษา 621 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,603 ราย เสียชีวิต 16 ราย รักษาหาย 2,097 ราย  กำลังรักษา 490 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,622 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,062 ราย  กำลังรักษา 541  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,260  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,415 ราย  กำลังรักษา 823 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,849 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,643 ราย กำลังรักษา 202  ราย

#บึงกาฬ +8 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,649 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,341 ราย  กำลังรักษา 299ราย

 

แสดงความคิดเห็น