สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 31 ส.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 86 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 44 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 42 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,312 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 150 ราย สะสม 11,457 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,773 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 82 ราย

ยอดผู้ป่วยแต่ละอำเภอ

เดชอุดม 2 ราย
เขื่องใน 13 ราย
เมือง 0 ราย
บุณฑริก 0 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย
ตระการพืชผล 6 ราย
วารินชำราบ 0 ราย
เขมราช 4 ราย
นาจะหลวย 0 ราย
น้ำยืน 0 ราย
ม่วงสามสิบ 2 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย
สิริธร 0 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย
สำโรง 0 ราย
นาตาล 0 ราย
โจงเจียม 0 ราย
นาเยีย 0 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย
ดอนมดแดง 2 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย
ตาลสุม 0 ราย

ยอดสะสมผู้เดินทางกลับจาก กทม./ปริมณฑล

เรือนจำ 476 ราย
เดชอุดม 1418 ราย
เขื่องใน 1201 ราย
เมือง 1015 ราย
บุณฑริก 1005 ราย
พิบูลมังสาหาร 959 ราย
ตระการพืชผล 915 ราย
วารินชำราบ 771 ราย
เขมราช 639 ราย
นาจะหลวย 569 ราย
น้ำยืน 525 ราย
ม่วงสามสิบ 505 ราย
ศรีเมืองใหม่ 495 ราย
สิริธร 472 ราย
กุดข้าวปุ้น 427 ราย
โพธิ์ไทร 388 ราย
สำโรง 342 ราย
นาตาล 319 ราย
โจงเจียม 310 ราย
นาเยีย 277 ราย
ทุ้งศรีอุดม 269 ราย
น้ำขุ่น 268 ราย
เหล่าเสือโก้ก 197 ราย
ดอนมดแดง 188 ราย
สว่างวีระวงค์ 184 ราย
ตาลสุม 178 ราย

แสดงความคิดเห็น