ไม่รอช้า!! อบจ.อุดรฯ สั่งลอกคลองด่วน แก้น้ำท่วมหลังตลาดไทยศิริ 3

นายกอบจ.อุดรฯ สั่งขุดลอกคลองระบายน้ำแก้น้ำท่วมอย่างเร่งด่วน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังตลาดไทยศิริ 3 บรรเทาความเดือดร้อนช่วยประชาชน

 

 

 

 

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายคมสันต์ ภาคกุหลาบ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่ปฏิบัติการเร่งด่วน ขุดลอกคูคลองบริเวณหลังตลาดไทยศิริ 3 บ้านวัวข้อง ตำบลเชียงพิณไปจนถึงวัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.2564 จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สร้างความเสียหายต่อพืชผักสวนครัวและแปลงนาข้าวของประชาชน ซึ่งปัญหาน้ำท่วมขังนี้เกิดมาจากฝนตกชุกหนาแน่นตลอดระยะเวลา 3- 4 วันที่ผ่านมา ประกอบกับคูคลองต่างๆมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น จึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

แสดงความคิดเห็น