เดินหน้าลุย!! อุดรฯ ได้รับอนุมัติงบเร่งด่วน รวม 77 โครงการ 362 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 มุ่งเน้นในเรื่องของการจ้างงานและการพัฒนาพื้นที่โดยตรง 

 

 

จังหวัดอุดรธานี ได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 77 โครงการ วงเงิน 362,233,000 บาท ซึ่งในจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับการอนุมัติ 2 โครงการ วงเงิน 20 ล้านบาท
ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับอนุมัติ 2 โครงการ วงเงิน 20 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมฟื้นฟูที่ท่องเที่ยวย่านเศรษฐกิจในเมือง (ถนนโพธิ์ศรี) วงเงิน 13,000,000 บาท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตั้งแต่ 4 แยกทุ่งศรีเมือง ไปถึงสะพานดำ ซึ่งจะผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เชื่อมโยงสวนสาธารณะหนองประจักษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและ นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุและผู้พิการใช้ทางเท้าได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชน 150,000 คน ผู้ประกอบการ 1,000 ราย , 2. โครงการขุดลอกลำห้วยมั่ง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ขุดลอกโคลนเลน กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยมั่ง เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี วงเงินงบประมาณ 7,000,000 บาทเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน คาดมีประชาชนได้รับประโยชน์ 45,000 ครัวเรือน
แสดงความคิดเห็น