สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 1 ก.ย. 2564

โคราชพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 180 ราย รวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,048 ราย รักษาหายแล้ว 15,180 ราย รักษาอยู่ 4,730 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 138 ราย

 

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 31 สิงหาคม 2564  พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 180 ราย รวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,048 ราย รักษาหายแล้ว 15,180 ราย รักษาอยู่ 4,730 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 138 ราย

รายละเอียดผู้ป่วย : ติดเชื้อนอกจังหวัด 46 ราย ,ติดเชื้อในจังหวัด 134 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ : 

อำเภอปากช่อง 60 ราย

อำเภอเมือง 25 ราย

อำเภอโชคชัย 14 ราย

อำเภอชุมพวง 9 ราย

อำเภอโนนสูง 9 ราย

อำเภอครบุรี 8 ราย

อำเภอจักราช 6 ราย

อำเภอปักธงชัย 6 ราย

อำเภอสีคิ้ว 6 ราย

อำเภอพระทองคำ 5 ราย

อำเภอประทาย 4 ราย

อำเภอห้วยแถลง 4 ราย

อำเภอขามทะเลสอ 3 ราย

อำเภอบัวใหญ่ 3 ราย

อำเภอสูงเนิน 3 ราย

อำเภอเสิงสาง 3 ราย

อำเภอคง 2 ราย

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 ราย

อำเภอด่านขุนทด 2 ราย

อำเภอหนองบุญมาก 2 ราย

อำเภอขามสะแกแสง 1 ราย

อำเภอโนนไทย 1 ราย

อำเภอบัวลาย 1 ราย

อำเภอพิมาย 1 ราย

แสดงความคิดเห็น