สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 150 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 88 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 62 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,462 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 170 ราย สะสม 11,630 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,750 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 0 ราย สะสม 82 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

ยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่วันนี้ 

เรือนจำ 54 ราย สะสม 530 ราย
เดชอุดม 6 ราย สะสม 1,439 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,202 ราย
เมือง 6 ราย สะสม 1,023 ราย
บุณฑริก 1 ราย สะสม 1,008 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย สะสม 962 ราย
ตระการพืชผล 3 ราย สะสม 926 ราย
วารินชำราบ 9 ราย สะสม 786 ราย
เขมราช 0 ราย สะสม 643 ราย
นาจะหลวย 0 ราย สะสม 569 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 527 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 513 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 495 ราย
สิริธร 7 ราย สะสม 480 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 430 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 389 ราย
สำโรง 2 ราย สะสม 345 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 319 ราย
โจงเจียม 0 ราย สะสม 310 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 277 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 271 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 270 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 198 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 188 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 184 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 178 ราย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

แสดงความคิดเห็น