สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 1 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 133 ราย
ติดเชื้อสะสม 9,574 ราย
รักษาหาย 8,584 ราย
กำลังรักษา 912 ราย
เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 78 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 61 ราย สะสม 895 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 38ราย

อำเภอหนองหาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 77 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 76 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 56 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย สะสม 91 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 38 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 16 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 28 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 24 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 50 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 24 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 42 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 13 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น