สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 1  ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 180  ราย  ผู้ป่วยสะสม 20,048 ราย เสียชีวิต 138  ราย  รักษาหาย 15,180ราย กำลังรักษา 4,730 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+150 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,462 ราย เสียชีวิต 82  ราย  รักษาหาย 11,630ราย กำลังรักษา 2,750  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+ 106   ผู้ป่วยสะสม 13,111 ราย เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 11,468 ราย กำลังรักษา 2,217  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+110 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,619  ราย  เสียชีวิต 53 ราย  รักษาหาย 11,098ราย กำลังรักษา 1,467 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+103 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,644 ราย เสียชีวิต 40 ราย  รักษาหาย 8,815 ราย กำลังรักษา 3,789 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+91  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,721 ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 11,430 ราย กำลังรักษา 1,495 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+133 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,574 ราย เสียชีวิต 78 ราย  รักษาหาย 8.584 ราย กำลังรักษา 912 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+37 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,668 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 7,557 ราย กำลังรักษา 1,110 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+100 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,206 ราย เสียชีวิต 69 ราย  รักษาหาย 5,546 ราย กำลังรักษา 2,591 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+122 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,335 ราย  เสียชีวิต 41 ราย รักษาหาย 4,068 ราย กำลังรักษา 4,226 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,948 ราย เสียชีวิต 43 ราย  รักษาหาย 5,704 ราย กำลังรักษา 1,201  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+37  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,266 ราย เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 5,266 ราย  กำลังรักษา 1,019  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,555 ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 3,970 ราย  กำลังรักษา 563  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+52  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,418 ราย เสียชีวิต 36  ราย  รักษาหาย 3,162 ราย  กำลังรักษา 1,222 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+59  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,369 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 2,833 ราย กำลังรักษา 520 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,613 ราย เสียชีวิต 16 ราย รักษาหาย 2,137 ราย  กำลังรักษา 460 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,628 ราย เสียชีวิต 19 ราย รักษาหาย 2,149 ราย  กำลังรักษา 460 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,283  ราย เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,846 ราย  กำลังรักษา 415 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,858 ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,678 ราย กำลังรักษา 175  ราย

#บึงกาฬ +5 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,657 ราย เสียชีวิต 11ราย  รักษาหาย 1,396 ราย  กำลังรักษา 250 ราย

 

แสดงความคิดเห็น