ห่วงใยอีหลี เร่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำ บริเวณตลาดเซฟวัน หลังผู้ว่าฯโคราช ลงพื้นที่เช็คระบบระบายน้ำ

ผู้ว่าฯโคราชลงพื้นที่เช็คระบบระบายน้ำ เพื่อวางแผนระบายน้ำ เร่งบรรเทาความเดือดร้อน โดยเพิ่มการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณหน้าตลาดเซฟวัน

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัด และให้คำแนะนำหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการฝึกศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จากนั้น ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา หัวหน้า ปภ.จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 5 เทศบาลนครนครราชสีมา ตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยการระบายน้ำบนถนนมิตรภาพบริเวณหน้าตลาดเซฟวัน

แสดงความคิดเห็น