อุบลฯ เริ่มแล้ว!! ปรับมาตรการตามข้อกำหนด ฉ.32 เปิดโรงเรียน ห้าง นั่งทานในร้าน

อุบลราชธานี ปรับมาตรการตามข้อกำหนดฯ ฉ. 32 เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2564

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  • โรงเรียน สถาบันการศึกษา ทุกประเภท / ใช้อาคารสถานที่ เพื่อการเรียนการสอน ฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่น ๆได้ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  • ร้านอาหาร เครื่องดื่ม / กิน-ดื่ม ในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ภายในร้าน
  • สนามกีฬา ยิม ฟิตเนส / เปิดให้บริการได้ ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม
  • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า / เปิดบริการ ตามเวลาปกติ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ / งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก
  • การจัดกิจกรรม / ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน

ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

แสดงความคิดเห็น