คุมไม่อยู่!! อุดรฯ สั่งปิด 2 พื้นที่เสี่ยง อ.เมืองและวังสามหมอ

ประกาศปิด 2 สถานที่เสี่ยงใน อ.เมือง และ วังสามหมอหลังพบผู้ติดเชื้อเข้าใช้บริการที่สถานประกอบการในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

 

 

จังหวัดอุดรธานี ประกาศปิด 2 สถานที่เสี่ยง
จากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้าไปใช้บริการที่สถานบริการ สถานประกอบการ ร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ซึ่งสถานที่ดังกล่าว มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ ต่อผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1) ร้านสะดวกซื้อ สาขา ตลาดเอื้ออาทร หมู่ 2 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ
2) ร้านKM NAIL เซนเตอร์พอยด์ (ร้านทำเล็บ) อ.เมือง
ในการนี้ ให้ปิดบริการเป็นการ ชั่วคราว เพื่อทำลายเชื้อและทำความสะอาดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

 

 

 

แสดงความคิดเห็น