เฮาซอยเหลือกัน เหล่ากาชาดอุดรฯ ช่วยผู้ประสบเหตุไฟไหม้ อ.บ้านผือ

เหล่ากาชาดอุดรฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและช่วยเหลือมอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบอัคคีภัย อ.บ้านผือ
นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดอุดรฯ/ผวจ.อุดรฯ มอบหมาย นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองนายกเหล่ากาชาดอุดรฯ/รองผวจ.อุดรฯ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และกล่าวให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ผู้ประสบภัย บ้านเลขที่ 194/3,199/1,275 และ 139 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายธีรภัทร ผิวสวัสธิ์ ปภ.อุดรฯ นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ ตำรวจ ข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
ในการนี้ นางศิริโฉม หมั่นนอก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ภริยานายอำเภอบ้านผือ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นกำลังใจพร้อมมอบเงินและสิ่งของให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย เบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท/1 ราย และ 2,000 บาท/3 ราย พร้อมถุงยังชีพ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอบ้านผือ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย
นอกจากนี้ นางศิริโฉม หมั่นนอก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ภริยานายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเป็นกำลังใจและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอน้ำโสม ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก นางจันทร์เพ็ญ สุขประเสริฐ ว่าบิดาคือ นายทอน บุญเลิศ อายุ 76 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเกิดจากเส้นเลือดแตกในสมอง ปัจจุบันสามีผู้ร้องทุกข์ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19ไม่สามารถประกอบอาชีพไม่มีรายได้ส่งให้ครอบครัว ซึ่งนายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมเยี่ยมมอบสิ่งของให้กำลังใจ และเพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไป พร้อมนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 4 บ้านโนนพัฒนา ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
แสดงความคิดเห็น