สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2564

โคราชพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 133 ราย รวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,181 ราย รักษาหายแล้ว 15,421 ราย รักษาอยู่ 4,620 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 140 ราย 

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 133 ราย รวมติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,181 ราย รักษาหายแล้ว 15,421 ราย รักษาอยู่ 4,620 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 140 ราย

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 45 ราย,ติดเชื้อในจังหวัด 88 ราย

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอเมือง 28 ราย 

อำเภอเสิงสาง 18 ราย

อำเภอสูงเนิน 11 ราย 

อำเภอครบุรี 9 ราย 

อำเภอพิมาย 8 ราย

อำเภอห้วยแถลง 8 ราย 

อำเภอด่านขุนทด 6 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 6 ราย 

อำเภอโชคชัย 5 ราย 

อำเภอโนนสูง 5 ราย 

อำเภอสีดา 5 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 ราย 

อำเภอเมืองยาง 4 ราย

อำเภอโนนแดง 3 ราย 

อำเภอประทาย 3 ราย 

อำเภอแก้งสนามนาง 2 ราย 

อำเภอจักราช 2 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 2 ราย 

อำเภอชุมพวง 1 ราย 

อำเภอบัวลาย 1 ราย 

อำเภอบัวใหญ่ 1 ราย 

อำเภอปักธงชัย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น