สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

       รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 ณ เวลา 09.00 น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 159 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 104 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 55 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 14,621 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 139 ราย สะสม 11,785 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 2,752 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 84 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อในพื้นที่วันนี้ รวม 104 ราย 

เรือนจำ 48  ราย
เดชอุดม 4  ราย
เขื่องใน 0  ราย
เมือง 27  ราย
บุณฑริก 0  ราย
พิบูลมังสาหาร 0  ราย
ตระการพืชผล 3  ราย
วารินชำราบ 12  ราย
เขมราช 1  ราย
นาจะหลวย 1  ราย
น้ำยืน 0  ราย
ม่วงสามสิบ 0  ราย
ศรีเมืองใหม่ 0  ราย
สิริธร 0  ราย
กุดข้าวปุ้น 0  ราย
โพธิ์ไทร 0  ราย
สำโรง 6  ราย
นาตาล 1  ราย
โจงเจียม 0  ราย
นาเยีย 0  ราย
ทุ้งศรีอุดม 1  ราย
น้ำขุ่น 0  ราย
เหล่าเสือโก้ก 0  ราย
ดอนมดแดง 0  ราย
สว่างวีระวงค์ 0  ราย
ตาลสุม 0  ราย

สรุปยอดผู้ติดเชื้อ ของวันที่ 1 กันยายน 2564 

เรือนจำ 48 ราย สะสม 578 ราย
เดชอุดม 9 ราย สะสม 1,448 ราย
เขื่องใน 1 ราย สะสม 1,203 ราย
เมือง 29 ราย สะสม 1,052 ราย
บุณฑริก 5 ราย สะสม 1,013 ราย
พิบูลมังสาหาร 5 ราย สะสม 967 ราย
ตระการพืชผล 8 ราย สะสม 934 ราย
วารินชำราบ 17 ราย สะสม 803 ราย
เขมราช 4 ราย สะสม 647 ราย
นาจะหลวย 6 ราย สะสม 575 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 528 ราย
ม่วงสามสิบ 2 ราย สะสม 515 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 496 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 480 ราย
กุดข้าวปุ้น 8 ราย สะสม 438 ราย
โพธิ์ไทร 2 ราย สะสม 391 ราย
สำโรง 8 ราย สะสม 353 ราย
นาตาล 1 ราย สะสม 320 ราย
โจงเจียม 0 ราย สะสม 310 ราย
นาเยีย 2 ราย สะสม 279 ราย
ทุ้งศรีอุดม 1 ราย สะสม 272 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 270 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 198 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 188 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 184 ราย
ตาลสุม 1 ราย สะสม 179 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

 

แสดงความคิดเห็น