สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 17:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 169 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 10,664 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว 42 ราย สะสม 6,671 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 169 ราย สะสม 3,952 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม 50 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 35 ราย รวมทั้งสิ้น 169 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 57 ราย
บ้านฝาง 11 ราย
หนองเรือ 5 ราย
ชุมแพ 12 ราย
สีชมพู 16 ราย
กระนวน 11 ราย
บ้านไผ่ 6 ราย
เปือยน้อย 1 ราย
พล 1 ราย
หนองสองห้อง 5 ราย
ภูเวียง 2 ราย
มัญจาคีรี 3 ราย
เขาสวนกวาง  1 ราย
บ้านแฮด 1 ราย
โนนศิลา 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น