สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 2 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 107 ราย
ติดเชื้อสะสม 9,681 ราย
รักษาหาย 8,789 ราย
กำลังรักษา 812 ราย
เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 80 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 48 ราย สะสม 802 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 38 ราย

อำเภอหนองหาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 77 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 19 ราย สะสม 82 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 54 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 83 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สะสม 41 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 23 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 28 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 22 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 47 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอสร้างคอม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 45 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น